Global Health Club

In de jaren dat ik nu bezig ben met kanker, heb ik veel lotgenoten ontmoet en gesproken.
Maar ook (reguliere) artsen en therapeuten. Ik hoor steeds hetzelfde en ervaar dit zelf ook.

ER MOET IETS GAAN GEBEUREN OP HET GEBIED VAN ONZE GEZONDHEID.

Er roert zich van alles. Artsen, tandartsen en zelfs professoren die in het nieuws komen en proberen in hun eentje wat te veranderen.
Veel mensen met kanker die info geven en proberen geheel alleen zaken gewijzigd te krijgen.
Ik heb het zelf gemerkt. Heb gesmeekt om onderzoek naar mijn benadering van kanker. Echter de belangen aan “andere” zijde zijn te groot. Je kan als eenling ook geen vuist maken.

De afgelopen maanden heb ik gebruikt om een idee te polsen.
Nagenoeg iedereen wilde gelijk mee doen.
Maar nu de daad bij het woord voegen.
IK HEB UW HULP NODIG. SAMEN KUNNEN WE MEER BEREIKEN.

In september zal ik een vereniging oprichten, met de naam Global Health Club.
U vraagt zich misschien af waarom een Engelse benaming, daarover zo meteen meer.

Eerst even wat ik wil en waar de vereniging voor staat:

– meer (onafhankelijk) onderzoek naar andere geneeswijzen;
Onderzoek wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dit is beslissend voor welk soort onderzoek er plaats vindt.
Kan onderzoek niet leiden tot verdienmodellen, dan geen onderzoek. Bovendien kun je je afvragen of onderzoeksresultaten niet beïnvloed worden.
Ook worden sommige resultaten bewust niet gepubliceerd, dan wel achtergehouden.
– daardoor minder medicatie;
Bij meer onafhankelijk onderzoek (ook naar zaken die niet winstgevend zijn), zal er in mijn mening minder medicatie nodig zijn.
Heel veel verschijnselen zijn onder andere met bijvoorbeeld betere voeding op te lossen.

– meer keuzevrijheid therapie patiënten;

– meer bewegingsvrijheid voor artsen;

– meer persoonlijke aandacht voor ernstig zieken, met name de geestelijke
begeleiding verdient veel meer aandacht;

– meer en vooral eerlijke/onafhankelijke voorlichting,

tevens wil ik met de vereniging meer aandacht voor onze aarde, met name onze
voeding.

Laten we zorgen dat biologisch voedsel weer normaal wordt.

 

De lijst is / wordt nog veel groter. Maar dit is de basis.

 

Door lid te worden van onze club (vereniging) geeft u aan het eens te zijn met bovengenoemde visie.

Mee eens? Word dan lid en steun ons en uzelf. Met heel veel leden kunnen we wat bereiken.

Als de vereniging in Nederland los komt, dan gaan er ook in het buitenland een zelfde soort verenigingen komen.
Onder andere in Amerika en hier bij mij in Italië. Vandaar dat er is gekozen voor een Engelse benaming.

De vereniging heeft voor u als lid ook veel voordelen.
Informatie voorziening, behartiging van uw gezondheidsbelangen en een webshop met echt bodemprijzen voor natuurlijke producten.

Voor het geld hoeft u het niet te laten. Lidmaatschap is gratis!

Door lid te worden van onze club (vereniging) geeft u aan het eens te zijn met bovengenoemde visie.

Mee eens? Word dan lid en steun ons en uzelf. Met heel veel leden kunnen we wat bereiken.

U kunt u als lid aanmelden via mijn website: http://kankerbehandelen.nl/global-health-club-lid-worden/

Als lid krijgt u ook medezeggenschap. Maar misschien wilt en kunt u meer.
– donaties;
– misschien ambieert  u een (lokale) bestuursfunctie;
– wilt u deelnemen in de “denktank” van de vereniging;
– wilt u vrijwilligerswerk doen in informatie verstrekking;

– voorlichtingsavonden organiseren;
– of wilt u met een uitstekend product of dienstverlening partner worden?

Laat het me svp weten. Uw mening en ideeën zijn echt van harte welkom.

 

Door lid te worden van onze club (vereniging) geeft u aan het eens te zijn met bovengenoemde visie.

Mee eens? Word dan lid en steun ons en uzelf. Met heel veel leden kunnen we wat bereiken.
Als ook u veranderingen wilt!!!

Help me mee om mijn droom te verwezenlijken!!!!

Share Button