Nieuwsbrief 2 juli 2017

Lieve mensen,

Zoals Martin Luther King het al zei:  I HAVE A DREAM.

Martin-Luther-King-I-have-a-dream-942x523

In de jaren dat ik nu bezig ben met kanker, heb ik veel lotgenoten ontmoet en gesproken.
Maar ook (reguliere) artsen en therapeuten. Ik hoor steeds hetzelfde en ervaar dit zelf ook.

ER MOET IETS GAAN GEBEUREN OP HET GEBIED VAN ONZE GEZONDHEID.

Er roert zich van alles. Artsen, tandartsen en zelf professoren die in het nieuws komen en proberen in hun eentje wat te veranderen.
Veel mensen met kanker die info geven en proberen geheel alleen zaken gewijzigd te krijgen.
Ik heb het zelf gemerkt. Heb gesmeekt om onderzoek naar mijn benadering van kanker. Echter de belangen aan “andere” zijde zijn te groot. Je kan als eenling ook geen vuist maken.

De afgelopen maanden heb ik gebruikt om een idee te polsen. Nagenoeg iedereen wilde gelijk mee doen.
Maar nu de daad bij het woord voegen.
IK HEB UW HULP NODIG. SAMEN KUNNEN WE MEER BEREIKEN.

In september zal ik een vereniging oprichten, met de naam Global Health Club.
U vraagt zich misschien af waarom een Engelse benaming, daarover zo meteen meer.

Eerst even wat ik wil en waar de vereniging voor staat:

– meer (onafhankelijk) onderzoek naar andere geneeswijzen;
Onderzoek word gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dit is beslissend voor
welk soort onderzoek er plaats vind.
Kan onderzoek niet leiden tot verdienmodellen, dan geen onderzoek. Bovendien kun je je
afvragen of onderzoeksresultaten niet beïnvloed worden.
Ook worden sommige resultaten bewust niet gepubliceerd, dan wel achtergehouden.

– daardoor minder medicatie;
Bij meer onafhankelijk onderzoek (ook naar zaken die niet winstgevend zijn), zal er naar
mijn mening minder medicatie nodig zijn.
Heel veel verschijnselen zijn onder andere met bijvoorbeeld betere voeding op te lossen.

– meer keuzevrijheid therapie patiënten;

– meer bewegingsvrijheid voor artsen;

– meer persoonlijke aandacht voor ernstig zieken, met name de geestelijke
begeleiding verdient veel meer aandacht;

tevens wil ik met de vereniging meer aandacht voor onze aarde, met name onze
voeding.
   Laten we zorgen dat biologisch voedsel weer normaal word.

De lijst is / word nog veel groter. Maar dit is de basis.

Door lid te worden van onze club (vereniging) geeft u aan het eens te zijn met bovengenoemde visie.
Mee eens? Word dan lid en steun ons en uzelf. Met heel veel leden kunnen we wat bereiken.

Als de vereniging in Nederland los komt, dan gaan er ook in het buitenland een zelfde soort verenigingen komen.
Onder andere in Amerika en hier bij mij in Italië. Vandaar dat er is gekozen voor een Engelse benaming.

De vereniging heeft voor u als lid ook veel voordelen.
Informatie voorziening, behartiging van uw gezondheidsbelangen en een webshop met echt bodemprijzen voor natuurlijke producten.

Voor het geld hoeft u het niet te laten. Lidmaatschap is slechts 5 euro per jaar. Daarnaast kan elk ander lid van uw gezin lid worden voor 1 euro per jaar.
Elk lid van uw gezin welke lid word, steunt de vereniging!

Door lid te worden van onze club (vereniging) geeft u aan het eens te zijn met bovengenoemde visie.

Mee eens? Word dan lid en steun ons en uzelf. Met heel veel leden kunnen we wat bereiken.

U kunt u als lid aanmelden via mijn website:
http://kankerbehandelen.nl/global-health-club-lid-worden/

Als lid krijgt u ook medezeggenschap. Maar misschien wilt en kunt u meer.
– donaties;
– misschien ambieert  u een (lokale) bestuursfunctie;
– wilt u deelnemen in de “denktank” van de vereniging;
– wilt u vrijwilligerswerk doen in informatie verstrekking;
– wilt u voorlichtingsavonden organiseren;
– of wilt u met een uitstekend product of dienstverlening partner worden?

Laat het me svp weten. Uw mening en ideeën zijn echt van harte welkom.

 

Door lid te worden van onze club (vereniging) geeft u aan het eens te zijn met bovengenoemde visie.

Mee eens? Word dan lid en steun ons en uzelf. Met heel veel leden kunnen we wat bereiken.
Als ook u veranderingen wilt!!!  Niet morgen, maar vandaag.

Help me mee om mijn droom te verwezenlijken!!!!

maakjedromenwaar-mfi2d4zt93o7a106ef9sr9dhgz8rx77hzdxrxgv15g

Hartelijke groet, samen op weg naar een betere gezondheid.

André Hartel (ervarings- en inhoudsdeskundige)

 

 

 

CONTACTGEGEVENS :

Via email: andre@kankerbehandelen.nl

Inschrijven nieuwsbrief: www.kankerbehandelen.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Afmelden voor de nieuwsbrief: www.kankerbehandelen.nl/afmelden-nieuwsbrief

Facebook André Hartel: www.facebook.com/andre.hartel.167

Facebook pagina boek “Doodmoe van Kanker”: www.facebook.com/doodmoevankanker/

Facebook groep Ocean Plasma: www.facebook.com/groups/254833668314500/
Discussie platform Ocean Plasma.

Lezing bijwonen of organiseren?  
www.kankerbehandelen.nl/lezingen
Meld u aan voor een lezing of neem contact op om er één samen te organiseren.

Weten hoe ook u aan goed ocean plasma kunt komen?
www.kankerbehandelen.nl/ocean-plasma
Voor mogelijkheden en bestelopties.

Share Button